Quality Assurance u softverskim kompanijama

O kursu

Na ovom predavanju posetioci će naučiti puno o temi o kojoj i ne mogu puno čuti na fakultetu, a izuzetno je tražena i to od najkompetetnije osobe za to! Quality Assurance – šta je i čemu služi? Šta je Software Quality? Šta je test plan, a šta test case? Koje vrste testiranja softvera postoje? Koliko su traženi QA inženjeri u svetu i u Srbiji? Koji su kvaliteti dobrog QA inženjera? Saznajte sve što vas zanima o QA-u iz prve ruke + primeri u praksi.

O predavacu

Zorana Krstić

Zorana Krstić je diplomirani inženjer organizacionih nauka. Bivši predsednik, sada alumni član FONIS-a. Trenutno je zaposlena na poziciji QA inženjera u multinacionalnoj kompaniji eFront. Glavni hobi joj je Internet inteligentnih uređaja.
Pratite nas