Uvod u programski jezik R

O kursu

Programski jezik R predstavlja jedno od rešenja za rad u oblasti nauke o podacima (Data Science), izazovnoj profesiji koja dobija sve veći značaj u modernom svetu. Data Science već sada ima mnogobrojne primene u poslovanju, finansijama, kao i različitim prirodnim i društvenim naukama. Programski jezik R implementira širok spektar statističkih metoda i tehnika, a odlikuju ga ogromne grafičke mogućnosti i intuitivna sintaksa.

O predavaču

Branko Kovač

Branko Kovač je završio osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu, Odsek za softversko inženjerstvo. Trenutno je na master studijama na Odseku za signale i sisteme gde se bavi izučavanjem mašinskog učenja. Zaposlen je kao Data Analyst u kompaniji CUBE Risk Management Solutions. Branko je jedan je od osnivača srpske Data Science zajednice i pokretač prve Data Science konferencije u Srbiji.


Plan rada

U okviru radionice planirano je da se polaznici upoznaju sa sledećim: Instalacija R i RStudio IDE. Strukture podataka i kontrole toka. Manipulacija podacima. Vizuelizacija podataka. Osnovni modeli predikcije. Od polaznika se očekuje da poseduju laptop sa instaliranim softverom R sa ovog linka i RStudio sa ovog linka. Potrebno je osnovno poznavanje nekog programskog jezika (npr. Pascal, C, Python, PHP). Radionica će trajati 3h i imaće teorijski i praktični deo.

Pratite nas