Primena programskog jezika R: Analitika teksta i mašinsko učenje

O kursu

Tokom predavanja vezanog za programski jezik R, Goran S. Milovanović, Data Scientist u DiploFoundation će polaznicima predstaviti razvoj kompletnog R projekta u oblasti menadžmenta znanjem. Primer koji će biti predstavljen i diskutovan je Diplo Text-Analytical Framework (DTAF), sistem razvijen za potrebe analitičkih istraživanja međunarodne fondacije DiploFoundation u oblasti upravljanja Internetom (Internet Governance). DTAF sistem je namenjen analizi tekstualnih dokumenata (text-mining) u potpunosti razvijen u programskom jeziku R, koji obuhvata: (1) pristup tekstualnim dokumentima na vebu, (2) njihovo struktuiranje za proces mašinskog učenja, (3) mašinsko učenje semantičkih tema iz korpusa tekstova Latent Dirichlet Allocation algoritmom (LDA), (4) kombinovanje rezultata LDA sa ljudskom ekspertizom, (5) projektovanje razvijenog modela znanja na nove dokumente, i (6) veb-baziran korisnički interfejs razvijen u paketu RStudio Shiny.

O predavaču

Goran S. Milovanović

Goran S. Milovanović je doktor psiholoških nauka (Uni. u Beogradu, 2013) i radi kao Data Scientist za međunarodnu fondaciju DiploFoundation. Fundamentalna naučna istraživanja izvodi u oblastima suđenja i donošenja odluka, kategorizacije i koncepata, i kauzalnosti, a njegova primenjena istraživanja su u oblastima istraživanja tržišta, javnog zdravstva, i upravljanja Internetom, po karakteru lokalna, nacionalna i međunarodna. Autor je više naučnih radova, urednik i ko-autor nekoliko knjiga u oblasti razvoja informacionog društva. Više o njegovom radu na http://www.exactness.net.


Pratite nas