HIBERNATE ORM FRAMEWORK

O kursu

Kurs je namenjen onima koji već poznaju Java programski jezik i osnove JDBC-a. Hibernate je objektno relacioni framework za mapiranje podataka iz baze, zapravo za prevođenje podataka iz relacija u objekte. Koristi se za rad sa bazama podataka u Javi. Hibernate je pre svega namenjen lakšem upravljanju baze podataka iz Java programskog jezika, te zahvaljujući njemu možemo izuzetno da kontrolišemo sesije i transakcije vezane za bazu podataka. Ukoliko nekog zanima programiranje u Javi Hibernate je nezaobilazan framework.

O predavaču

Marija Milčić

Marija Milčić je student četvrte godine Fakulteta organizacionih nauka i član Upravnog odbora FONIS-a. Već godinu dana radi na razvoju APIja nad podacima Parlamenta Srbije, te je u ovoj oblasti i najstručnija..
Plan rada

Planirano je da kurs pokrije upoznavanje sa Hibernatom ili Jersey frameworkom, kratak teorijski uvod i rad nad konkretnim podacima. Polaznicima je potreban laptop i instalirani Eclipse i Maven plugin. Za realizaciju kursa biće potrebna 2 časa u trajanju od 105 minuta.


Pratite nas