Primena u praksi programskog jezika C

O kursu

Cilj ovog kursa je primena određenih (studentima često apstraktnih) koncepata programskog jezika C u praksi. Predavači će težiti ka tome da se i sa teorijskog aspekta prođu neki osnovni pojmovi, ali će akcenat biti na mogućnostima za primenu u praksi koje nam ovaj imperativni programski jezik daje. U zavisnosti od brzine rada i responzivnosti studenata, biće pređen određen deo sledećih tema: strukture, liste, rekurzija, upisivanje u binarne/tekstualne fajlove i čitanje iz istih, kao i primena određenih biblioteka za interakciju sa relacionim bazama podataka. Prethodno poznavanje gore navedenih koncepata nije neophodno i predavači će u svakom trenutku biti otvoreni za pitanja. Nadamo se da će studenti nakon ovog predavanja uvideti mogućnosti primene u praksi programskog jezika C, na kome je baziran veliki broj softverskih rešenja u svim sferama moderne tehnologije.

O predavačima

Marko Kostadinović

Marko Kostadinović ima 20 godina i dolazi iz Mladenovca. Student je druge godine osnovnih studija, na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Aktivni je član Kancelarije za Mlade grada Mladenovca i od prošle godine član studentske organizacije FONIS, gde je dobio priliku da upozna mnoštvo mladih i perspektivnih ljudi i da sa njima sarađuje pri realizaciji sjajnih projekata. Rado se bavi rešavanjem poslovnih studija slučaja. Osnovne sfere interesovanja su mu Internet inteligentnih uređaja i Data science. Sebe smatra startup entuzijastom i najviše ga ispunjava rad na inovativnim idejama. Bavio se rukometom 6 godina i 10 godina bio član Kulturno-umetničkog društva "Vojvoda Katić", a pored toga svira i gitaru.

Dušan Ignjatović

Dušan Ignjatović je student druge godine Fakulteta organizacionih nauka,a trenutno najviše radi na razvijanju startup-a u kom je jedan od osnivača. Aktivan je član studentske organizacije FONIS u kojoj pored programiranja, daje doprinos i kao tehnička podrška na različitim projektima. Trenutna interesovanja su mu .NET, Java, baze podataka, dalje usavršavanje programskog jezika Python, Internet of Things, mašinsko učenje. Pohađa i dodatnu nastavu iz Prinicipa programiranja, gde uči naprednije koncepte programskog jezika Java.

Plan rada

Učesnicima nije potreban laptop, a za realizaciju su potrebna 2 časa u trajanju od 105 minuta. Radiće se u Microsoft Visual Studio-u 2010 ili novijem. Što se tiče interakcije sa bazama podataka, koristiće se Microsoft Access ili MySQL Workbench. Studenti, po želji, mogu poneti svoju opremu.


Podsećamo vas da su mesta na radionicama ograničena. Prijavite se i zauzmite svoje na vreme!

Pratite nas