Game Jam Panel – diskusija na temu game jamova

O predavačima

Aleksandar Manja

Goran Lalić

Milos Ristić

Milica Anđelković

Aleksandar Manja, Goran Lalić, Milos Ristić, Milica Anđelković Game jam-ovi su po dosta tome posebni događaji. U ograničenom vremenskom periodu timovi imaju zadatak da naprave igru na zadatu temu, druže se i nauče nešto novo. Naši sagovornici su game jammeri različitih profesija i sa dosta jammerskog iskustva i oni ce nam govoriti više o tome.
Pratite nas